სუფიზმის მიზანი აბსოლუტური რეალობის წვდომაა, ოღონდ არა ისე, როგორც ჩვენ მას სწავლული ადამიანები განგვიმარტავენ _ ლოგიკური მტკიცებულებებისა და თვალსაჩინო მაგალითების მეშვეობით, არამედ ისეთის, როგორიცაა ის თავისთავად. ამგვარი ცოდნის მიღწევა მხოლოდ “გულის თვალითაა” შესაძლებელი სულიერი ჭვრეტითა და გაბრწყინებით.
წიგნიდან ''გზა'' ჯავად ნურბახში
(თარგმანი ქეთევან გაბიანი )